Erilaiset TULE-sairaudet

Tuki- ja liikuntaelimien sairauksien kirjo on erittäin laaja. Osa niistä on synnynnäisiä, osaan voi olla perittyä alttiutta ja monet syntyvät perimän ja ympäristö- sekä elämäntapatekijöiden yhteisvaikutuksesta.
TULE-sairauksien vaikeusaste vaihtelee suuresti: jotkut ovat lieviä eivätkä merkittävästi haittaa normaalia elämää, kun taas toiset ovat erittäin vakavia eikä niihin ole parannuskeinoa olemassa. Oikealla hoidolla TULE-sairauksia voidaan kuitenkin toki lievittää ja niiden oireita vähentää.

Nivelrikko

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Se aiheuttaa nivelruston rappeutumista ja nivelvälien kapenemista, joista seuraa nivelkipua ja -jäykkyyttä. Toimintakyky heikkenee ja liikkuminen vaikeutuu.
Nivelrikko yleistyy iän myötä, ja tauti etenee yleensä hitaasti vuosien mittaan. Sen syitä ei toistaiseksi tunneta, mutta raskas nivelkuormitus työssä tai harrastuksissa, ylipaino ja huono lihaskunto voivat vaikuttaa sairauden puhkeamiseen. Yleisimmin tauti iskee polviin, lonkkiin, selkärankaan ja käden niveliin. Se ei kuitenkaan tartu nivelestä toiseen.
Nivelrikkoa hoidetaan lääkkeillä ja liikunnalla. Sen kanssa voi oppia pärjäämään normaalielämässä.
Lääkäri valkoinen takki päällä

Nivelreuma ja muut reumaattiset immuunitulehdukset

Vaikeimpia tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ovat reumaattiset immuunitaudit kuten nivelreuma, SLE, Sjögrenin tauti ja lastenreuma. Niitä sairastavilla on veressään reumatekijä tai virheitä immunologisessa puolustusjärjestelmässä. Näitä pitkäaikaisia, kipuja ja liikkumisvaikeuksia aiheuttavia tulehdustauteja potevat naiset enemmän kuin miehet.
Reumaattisen immuunitautien syy on tuntematon. Oireet esiintyvät yleensä nivelissä, mutta muutkin elimet voivat sairastua. Uusia tehokkaita hoitotapoja ja lääkkeitä on kehitetty viime vuosina.
Nivelreuma on tulehduksellisista nivelsairauksista yleisin. Se on osittain perinnöllinen, mutta sen syntyyn voivat vaikuttaa myös infektiot, psyykkiset tekijät, nivelvammat ja tupakointi. Tauti alkaa vähitellen ja lievillä oireilla, esimerkiksi päkiöiden ja sormien arkuudella ja jäykkyydellä aamuisin. Lisäksi ilmenee nivelten turvotusta, yleiskunnon laskua, sairauden tunnetta, väsymystä ja myöhemmässä vaiheessa särkyä.
Nivelreuma voi levitä kaikkiin raajojen niveliin sekä leukaan ja kaularankaan. Parantavaa hoitoa ei ole, vaan toimenpiteillä tähdätään oireettomuuteen. Varhain aloitettu lääkehoito ehkäisee nivelvaurioita ja ylläpitää toimintakykyä.

Selkärankareuma ja sen sukulaistaudit

Selkärankareuman kanssa samaan sairauksien ryhmään kuuluvat myös artriitti, nivelpsoriaasi ja eräs lastenreuman muoto. Näitä tauteja esiintyy vain henkilöillä, joilla on tietty altistava kudostyyppi. Suomessa selkärankareuma ja sen sukulaistaudit ovat yleisempiä kuin monissa muissa maissa.
Selkärankareumaan sairastutaan tyypillisesti nuorena, ja enemmistä sairastuneista on miehiä. Potilaiden veressä ei ole reumatekijää. Nämä taudit tulehduttavat sekä raajojen että selkärangan niveliä, silmän etuosaa ja jopa sydäntä. Kyse on vaikeista sairauksista, mutta onneksi monet paranevat, osa jopa ilman hoitoa.

Kihti

Kihti liittyy aineenvaihduntaan ja kerryttää elimistöön liikaa huonoliukoista virtsahappoa. Nivelen sisälle syntyvät kiteet aiheuttavat äkillisen tulehduksen, tyypillisesti ukkovarpaan tyvinivelessä. Kihti on yleistyvä, elintapoihin liittyvä sairaus.

Osteoporoosi

Osteoporoosi heikentää luun lujuutta ja kasvattaa murtumariskiä. Se on perinnöllinen sairaus, jonka riskiä lisäävät ikääntyminen, liikkumattomuus, yksipuolinen ravinto, liian vähäinen kalsiumin ja d-vitamiinin saanti, ravintoaineiden imeytymishäiriöt, jotkut sairaudet, lääkkeet, tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö. Suurin alttius on vaihdevuodet ohittaneilla naisilla estrogeenituotannon hiipuessa.

Erilaiset selkäkiputilanteet

Selkäkivut voivat johtua monista syistä, sairauksien lisäksi esimerkiksi tapaturmasta, ylikuormituksesta tai syistä, jotka eivät näy päälle päin. Kivut voivat olla lihas-, välilevy- tai nivelperäisiä, hermopinteistä johtuvia tai liittyä kasvaimiin, synnynnäisiin nikamamuutoksiin tai selkäydinkanavan ahtauteen.
Selkävaivojen takana voivat olla myös psyykkiset ja sosiaaliset syyt, esimerkiksi työilmapiiri. Kivuliaisuuden riskiä lisäävät muun muassa liikkumattomuus ja tupakointi.
Usein käy niin, ettei selkäkipujen syy koskaan selviä varmaksi. Onneksi kuitenkin valtaosa selkäkivuista on luonteeltaan ohimeneviä.

Niska-hartiaseudun vaivat

Niska-hartiaseudun vaivoista kärsii ajoittain yli neljännes yli 30-vuotiaista miehistä ja noin 40 prosenttia naisista. Syyt ovat useimmiten hyvänlaatuisia, mutta taustalla voi olla vakaviakin sairauksia.
Niskan ja hartioiden kipuja aiheuttaa yleisimmin lihasjännitys, jota voivat pahentaa stressi ja henkiset syyt. Kuormittavat liikkeet ja työasennot sekä ylipaino ja tupakointi lisäävät riskiä. Tilanne voi johtaa toiminta- ja työkyvyn heikkenemiseen ja rajoittaa pään liikeratoja.
Niska-hartiaseudun vaivojen syitä ei läheskään aina pystytä selvittämään. Jos kivut ovat lieviä, normaalia elämää ja liikuntaharrastuksia voi jatkaa. Jos tilanteeseen liittyy puutumista ja särkyä, on syytä hakeutua lääkärille.

Murtumat ja tapaturmat

Tapaturmat muodostavat merkittävän kansanterveys- ja turvallisuusongelman. Väestön ikääntyessä esimerkiksi kaatumiset ovat nelinkertaistuneet viimeisen 25 vuoden aikana ja ovat jopa yleisin tapaturmaisen kuoleman syys yli 65-vuotiailla.
Kaatumiset ja putoamiset ovat tavallisimpia tapaturmien ja murtumien syitä. Hyvin usein niihin liittyy alkoholin käyttö. Murtumien todennäköisyyttä lisää tuki- ja liikuntaelimistön huono tila, esimerkiksi osteoporoosi. Murtumia tulee paljon yläraajoihin, koska käsillä otetaan vastaan kaatuessa. Selkäranka voi murtua, kun siihen kohdistuu äkillinen isku rangan suuntaisesti. Alaraajoissa varvasmurtumat ovat yleisiä. Sääri- tai reisiluun varren murtumien syynä on yleensä kova vääntö tai isku. Murtumien diagnosointi ja hoito vaativat lääkärin apua.

Muita TULE-sairauksia

Muita TULE-sairauksia ovat esimerkiksi akillesjänteen repeäminen, hiirikäsi, iskias, jännetuppitulehdus, nikamalukko, nivelsiteiden revähdykset, noidannuoli, notkoselkäisyys, skolioosi, tenniskyynärpää ja vaivaisenluu.