Yleistä TULE-terveydestä ja -sairauksista

Kehoasi tukee ja liikuttaa tuki- ja liikuntaelimistö (TULE), joka mahdollistaa normaalin toimintakyvyn  ja työskentelyn sekä toimii muun terveyden kivijalkana. Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat yleisiä ja  aiheuttavat useiden miljardien eurojen kustannukset Suomelle vuosittain.

TULE-terveyttä sekä väestön työ- ja toimintakykyä voidaan edistää ja ylläpitää muun muassa ennaltaehkäisyllä, hoidolla ja kuntoutuksella. Näin yksittäisten ihmisten elämänlaatu paranee ja yhteiskunnalle koituvat kulut vähenevät.

Tuki- ja liikuntaelimistön muodostavat luut, nivelet, jänteet ja lihakset. Tuki- ja liikuntaelimistö tarvitsee päivittäistä käyttöä ja liittyy tiiviisti kehon muihin toimintoihin ja terveyteen.
Nainen hyppää ylös

Luusto

Luuston tehtävät liittyvät paitsi kehon tukemiseen ja liikuttamiseen myös sisäelinten suojaamiseen. Luuston osuus kehon painosta on alle 10 prosenttia, ja aikuisella on noin 201 luuta. Luut yhdistyvät toisiinsa nivelillä, joissa on nivelsiteitä ja muuta tukikudosta. Luiden päät ovat nivelruston peitossa.

Pitkien luiden varsiosat ja luiden pintaosat muodostuvat kovasta kuoriluusta. Luiden päät, pienten luiden sisäosat ja nikamat puolestaan ovat pääosin pesusienimäistä, kuoriluuta heikompaa hohkaluuta.

Luu uusiutuu, kun se saa kalsiumia, D-vitamiinia ja liikuntaa. Luuston kannalta ihanteellinen liikunta sisältää hyppelyä, suunnanmuutoksia ja lihasvoimaharjoittelua.

Nivelet

Nivel liittää kaksi luuta toisiinsa ja voi olla joko kiinteä tai liikettä salliva. Ihmisen yhteensä 300 nivelestä noin 230 on synoviaaliniveliä, jotka ovat nivelistä monipuolisimpia ja vapaimmin liikkuvia. Niveltä ympäröi ja suojaa sidekudoksesta muodostunut nivelpussi. Se kiinnittyy luiden päihin. Nivelpussin tuottama nivelneste voitelee nivelen siten, että pinnat liukuvat toisiaan vasten kitkatta ja kulumatta.

Nivelsiteet kiinnittyvät luiden päihin ja estävät luonnottomat liikkeet. Lihakset kiinnittyvät luihin jänteiden avulla, pitävät niveltä koossa ja liikuttavat sitä. Luiden päissä oleva nivelrusto vaimentaa iskuja ja suojaa luuta. Nivelessä voi olla myös nivelkierukka, nivellevy tai nivelkuopan reunus.

Lihaksisto

Lihaksisto tuottaa liikettä, vauhdittaa verenkiertoa sekä suojaa ja rajoittaa sisäelimistöä. Luustolihaksia ihmisellä on yli 600. Lihasmassa vaikuttaa merkittävästi vartalon ulkomuotoon.

Lihas muodostuu lihaskudoksesta, sidekudoksesta, verisuonista ja hermoista. Hitaita lihassoluja eli lihassyitä on paljon asentoa ylläpitävissä lihaksissa, kun taas liikettä tuottavat lihakset koostuvat enemmän nopeista lihassyistä. Lihas muodostuu peitinkalvon ympäröimistä lihassyykimpuista, ja sitä peittää paksu kalvo eli faskia. Kaikkien kalvojen sidekudossyyt yhdistyvät lihaksen päissä suoraan jänteisiin.

Kestävyysharjoittelulla voidaan muun muassa lisätä lihassyytä ympäröivien hiussuonten määrää. Liikkumattomuus esimerkiksi pitkäaikaisessa vuodelevossa aiheuttaa luustolihassyiden surkastumista. Toimintakyky voidaan kuitenkin palauttaa lihaksia käyttämällä. Ravitsemus eli energiansaanti on myös ratkaisevan tärkeää lihasten toiminnalle.

Mitkä asiat vaikuttavat TULE-terveyteen?

TULE-terveyteen vaikuttavat sekä sellaiset asiat, joita et voi itse kontrolloida – kuten ikä, sukupuoli ja perintötekijät – että elämäntavat, joista voit itse päättää ja joita voit muuttaa. TULE-terveyden taustalla on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.

Keskeisiä TULE-terveyttä edistäviä elin- ja toimintatapoja ovat muun muassa

  • fyysinen aktiivisuus
  • oikea ravitsemus
  • tupakoimattomuus
  • kohtuullinen alkoholinkäyttö
  • riittävä lepo ja uni
  • ergonomisesti oikeat työskentelyasennot ja nostotekniikat
  • ylipainon välttäminen
  • tasapainon ja lihasvoiman harjoittaminen
  • stressin hallinta

TULE-terveyteen vaikuttaminen ei ole ikinä liian myöhäistä. Vaikka aloittaisit esimerkiksi lihaskuntoharjoittelun vasta eläkeiässä, siitä on hyötyä.

Oireet

Yleisin TULE-oire on joko akuutti tai krooninen kipu, esimerkiksi noidannuoli tai nivelrikon aiheuttamat kivut. Suurin osa TULE-kivuista on onneksi ohimeneviä, kuten tyypillisesti niska-hartiaseudun säryt. Helpotus saattaa löytyä jopa pelkästään liikunnan lisäämisestä ja työasentojen kohentamisesta. Voimakkaat ja/tai pitkäaikaiset kivut edellyttävät lääkärin tai muun TULE-ammattilaisen apua.

Myös toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmat ovat TULE-oireita. Jos et pysty nostamaan kättä yli vaakatason tai sängyltä nouseminen huimaa, syyt on selvitettävä. Puuttumalla niihin ajoissa voidaan estää kroonistuminen. Pitkäkestoisiin, pysyviin tai eteneviin TULE-oireisiin pyritään löytämään hallintakeinoja, joiden avulla minimoidaan elämänlaadun heikkeneminen.

TULE-oireet liittyvät myös psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Muiden ihmisten tuki ja mielekkäät aktiviteetit auttavat pärjäämään TULE-oireiden kanssa.

Toimintaa tukevat GambleGenerationin Online nettiarvat

Lue lisää TULE-terveydestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja TULE-oireista

Lue lisää TULE-oireiden takana olevista sairauksista